Processing
 

Dropbox downloading a .PDF as a .PDF.HTML

19/09/2016 10:03#1

Ruthus99

Member

Joined at: 6 months ago

Post: 1

Thank: 0

Thanked: 0

I am trying to create a word document which contains a hyperlink which users can press in order to download a certain file. The hyperlink works since it is connected to my dropbox download link.

When I click the hyperlink, my default browser opens up and gets directed to dropbox.com, where the download then starts. However the file is saved with the ".pdf.html" file extension, when I try to open this file, it obviously opens in my default browser which can't exactly comprehend it and it turns into jargon, e.g. just lines and lines of:

;øZU9H¨VpTOÓh2)âR'9dJr¸$N’¢„jñð/¸‘qÚwfø 1g¾2ߥ‰ô¾à2uÕSÿb©‹iꪌu¨£ž_¤.õŸóÈ8¹ù‡ßÚäh–›Hxdqœ;.ÒX–jœ²V бVÅDd–^/ÀnŽ™?E£›Ynèÿ‰@™˜"¡Ùõ#(1<£½Àï% ®’¼Æ9éˆB½t‘æ„U–„S³ïy,Šb¼—öÄ¿ Ö®îM,1rO·¦‚É`@mÎl~«Ó]D"w¾ˆËŠÅØâ|†¿A5‚$‰÷/Pü4B%#B óàsÓoBñÖîOó8—Áî×úúîïñY†  °ú7¬ïͨ®•¶m?yµË^¹%maóBÎä1Lúmoj’“ª{6&UŒCïs?IpÒ%   Ñ@Œy,i0Ç|–ô#ðƒãƒÃÑÐ|ÕNLHŽC£0V.Yó@ëD|Fž]¶ºi,›˜Èʕ͕뤮íFδ·ðf³óûLšî…]öü‚ãþ´ñ •ø>>@ÉóË# s ˆ°=ñ¤Ö´‘Èœ i½…æû5×ÛŸ"!)W[o:üw½ìoü¶L©F¨-šŸp•›­\ßPΖ8vÜ:ŒpS3òÔ¸_²%_·£Þ0õDÐ:.Êl¨Ù§¼4¤eÆá>öF(Þ÷Fp¾>é0‚³ÔKy½K>lYùNö%›ewY¸ô—/  [;Åk|¹liªâ¬,ÎbG²Z\Íó}㶌r_’¼úÞ‡ËöÂôÌ;¦ç…´cI¸£ÖrÀ?[wÓý§Ät"öt€Â¥£;aÍÔÆ™b§nK >>qýÑâ&Ö©÷Æcñéyt/éæDiãKÛ-›ÝAU 

Anyway, if I do something as simple as just renaming the file to remove the ".html" filename, the file works perfectly and opens in my PDF reader without problem.

Does anybody know of a reason why the file is being downloaded is being saved in this format? Anyone ever heard of this problem before?

Any help is greatly appreciated, Thanks!

Similar articles

VBA regex matching over two lines

6 months ago - Reply: 1 - Views: 44

Table output to Word-2011 from Rstudio using knit

6 months ago - Reply: 0 - Views: 48

Write a Collection of paragraphs into a new document

6 months ago - Reply: 1 - Views: 72

how to write paragraphs without show to document

6 months ago - Reply: 1 - Views: 67

numericals in word macro

6 months ago - Reply: 1 - Views: 46

Can not find proofing tools

6 months ago - Reply: 0 - Views: 3

Possible values for <w:outlineLvl> in Word OOXML

6 months ago - Reply: 1 - Views: 8

C# restrict editing partial word paragraph

7 months ago - Reply: 2 - Views: 146

Macro translation Please (possible virus)

6 months ago - Reply: 1 - Views: 35

Doc/Docx Fastest Reading Method for Searching

6 months ago - Reply: 0 - Views: 3

Save embedded file / content from word

6 months ago - Reply: 0 - Views: 6

Counting words in Word document, including footnores

6 months ago - Reply: 1 - Views: 24

c# access extract word ole object

6 months ago - Reply: 1 - Views: 25

Using word wildcards to find unaccepted changes

6 months ago - Reply: 1 - Views: 46

vé máy bay vé máy bay giá rẻ ve may bay ve may bay gia re vé máy bay vé máy bay giá rẻ ve may bay ve may bay gia re vé máy bay vé máy bay giá rẻ ve may bay ve may bay gia re vé máy bay vé máy bay giá rẻ ve may bay ve may bay gia re vé máy bay vé máy bay giá rẻ ve may bay ve may bay gia re vé máy bay vé máy bay giá rẻ ve may bay ve may bay gia re vé máy bay vé máy bay giá rẻ ve may bay ve may bay gia re